Ketelhuis KW haven | Vlaardingen

1-1-2018 herbestemming & hernieuwing
Ketelhuis KW haven | Vlaardingen

Opdrachtgever: Hooymeijer Estate Holding BV

Feiten: Herinrichting en uitbreiding van een beeldbepalend pand | Silo’s en ketelhuis voor fabriek voor oliën en vetten t.b.v. de voedselindustrie in combinatie met een raffinaderij voor biobrandstof | Vloeroppervlakte bestaand en uitbreiding 1500m2.

De renovatie van het ketelhuis en de tankplatforms past in de gefaseerde herontwikkeling en aanpassing van de gehele ‘Hooymeijer’ locatie aan de Koningin Wilhelminahaven NZ. Van het huidige terrein wordt gebruikt gemaakt door Hooymeier voor transport en overslag, door Aveno voor de productie van oliën en vetten voor de voedselindustrie, en door Romij voor de raffineren van biobrandstof. Binnen het gegeven van de huidige gecompliceerde techniek van de  productieprocessen is bij het ontwerp met zorg en respect omgegaan met de oorspronkelijke kenmerkende ‘wederopbouw-architectuur’ van het bestaande ketelhuis uit 1960 van architect Gilles Geluk. 

Het beeldbepalende ketelhuis wordt opnieuw ingedeeld en gerenoveerd, met op de verdiepingen ruimten voor laboratorium, was- en kleedruimten, kantoorruimten en een kantine. Het huidige naastgelegen siloplatform wordt vervangen door een nieuw energiehuis, waarbij de voorste drie silo’s blijven gehandhaafd. Om versnippering van bouwvolumes te voorkomen en het verschil in hoogte tussen het bestaande ketelhuis en het nieuwe volume van het energiehuis te neutraliseren wordt over het geheel een verbindend luifelelement aangebracht met rondom een fors overstek. Hiermee is een evenwichtige compositie gecreëerd met een markant karakter. Op het dak worden achter de luifel zonnepanelen geplaatst.

Tevens is de wens geuit om te kijken of in de toekomst het vloeroppervlak voor kantoorruimte aan de havenzijde is uit te breiden. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd wanneer de opslag silo’s aan de straatzijde worden ontmanteld. Bij het construeren wordt rekening gehouden met het in een later stadium ‘inhangen’ van een licht glazen volume. Onder is ruimte voor tankwagens, bovenop bevindt zich een terras.

Foto's | Impressies

 

‹ Back to List