Onderneming in dynamiek.

Treurniet Architectuur is een compact team dat werkt binnen de dynamiek van de fluctuerende Nederlandse markt en de sterk groeiende markt in Afrika. In onze optiek is ondernemen je focussen op wie je echt bent. Vanuit ons goed ontwikkelde inlevingsvermogen benaderen wij de opgave en de mensen die hierbij betrokken zijn.

Architectuur is een specialisme dat ideeën concretiseert. Ons werkgebied is sterk gerelateerd aan onze ervaring en onderscheidt zich in: Zorg & Welzijn, Herbestemming & Hernieuwing en Afrikaanse-Ethiopische cultuur. Wij zorgen ervoor dat de projecten voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarbij vertrouwen wij op onze ervaring of gebruiken wij onze nieuwsgierigheid.

De afgelopen jaren hebben wij een weidse relatiekring opgebouwd van aanvullende specialisten. Voor ieder project zijn wij in staat de juiste mensen toe te voegen aan het team, waarmee het beste resultaat voor onze klant wordt bereikt.

 

Jesse Treurniet
Jesse Treurniet
Architect

Bevlogen architect met een hoog inlevingsvermogen, die luistert en creatief meedenkt. In staat om verschillende oplossingen te combineren tot één attractief ontwerp dat veel mensen zal aanspreken. Heeft 15 jaar ervaring op zowel architectonisch – als bouwtechnisch gebied. Kan goed complexe vraagstukken aan, zowel op grote als op kleine schaal, in nieuwbouw en herbestemming, in Nederland en daarbuiten.  

Samenwerkingen

In het verlengde van onze werkwijze streven wij bij iedere ontwerpopgave naar een optimale integratie en afstemming van alle relevante deelaspecten. Hierbij staat bij ons een multidisciplinaire aanpak en een open, creatieve houding naar de verschillende bij het project betrokken ontwerppartners voorop. Innovatieve initiatieven worden zorgvuldig meegewogen in het ontwerpproces. Deze benadering leidt tot unieke oplossingen en een evenwichtig en duurzaam eindresultaat. 

Hans Treurniet
Hans Treurniet
Architect

Gepassioneerde architect en een inspirerende organisator, brengt mensen samen en zet ze in beweging. Activeert een ieders talent en vormt het juiste team. Heeft 40 jaar ervaring als architect en is 30 jaar directeur geweest van zijn eigen onderneming: GelukTreurniet Architecten. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd is hij nog steeds actief in het creëren van een sociale, eerlijke en mooie omgeving.

Werkwijze

Empathic Architecture is voor ons de definitie van een concept waarin iedere vraagstelling die aan de opgave gekoppeld is wordt meegenomen en beantwoord. Door gebruik te maken van ons inlevingsvermogen stemmen wij de verschillende afwegingen en behoeften zorgvuldig op elkaar af. Er ontstaat een nieuwe unieke realiteit met een eigen esthetiek, waarin iedere betrokkene zich kan herkennen. Hierdoor creëren wij geen voor- of tegenstanders, maar vooral een omgeving waarin mensen partners van elkaar zijn.