Herinrichting entreegebied Werelderfgoed | Kinderdijk

1-1-2018 herbestemming & hernieuwing
Herinrichting entreegebied Werelderfgoed | Kinderdijk

Uitschrijver: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Team: Treurniet Architectuur | Eli van Toledo.
Feiten: Herinrichting | Veranderende culturele waarden | Nieuw verdienmodel.

1.Missie

Wij willen dat de bezoeker geniet van het panorama, het gebied ingaat om de molens te bezoeken, kennis neemt van het watermanagementsysteem en betaalt. Daartoe is het noodzakelijk dat het entreegebied tenminste voorziet in: uitzichtpunten, een route het gebied in, educatie, en een kassa.

2. Visie

Het is onze visie dat de entreezone de bezoeker prikkelt om het panorama van Kinderdijk binnen te stappen en interactie aan te gaan met het landschap. Het entreegebied bestaat nu uit een optelsom van losse acties en verbindingen. Voor ons zou het entreegebied moeten functioneren als een machine. Een machine die net als de molens en de gemalen is ontstaan vanuit de behoefte om het hoofd boven water te houden. Om voldoende financiële middelen te genereren waarmee we de toekomst van het werelderfgoed waarborgen. Wij introduceren de Golf. Het vreeswekkend symbool van de natuurkracht water, dat land overspoelt. Maar hier als machine, die de bezoeker opstuwt het landschap in. Het wereldberoemde landschap dat icoon is van Nederlands waterbeheer.

3. Strategie

De Golf krijgt een sensitief mechanisch programma. Dit brengt de bezoeker  fysiek in contact met het element water (zonder noodzakelijk een nat pak). Het daagt de bezoeker uit kennis te nemen van (duurzaam) watermanagement en het ontstaan van het cultuurhistorische landschap. De Golf  en het landschap krijgen daarnaast ook een tegenhanger in de virtuele wereld. De bezoeker zal beide werkelijkheden zelf kunnen beïnvloeden.

Impressies

 

‹ Back to List