Herbestemming monumentale kerk | Schiedam

1-6-2003 herbestemming & hernieuwing
Herbestemming monumentale kerk | Schiedam

Opdrachtgever: de Vernieuwde Stad Schiedam.

Feiten: Herbestemming van een monumentale kerk in 6 appartementen | Opgeleverd 2003.

Prijs: Gulden Feniks Nationale Renovatie Prijs 2005 categorie woningbouw herbestemming.

Publicatie: De Volkskrant 27 Maart 2013 Rob Gollin. 

De Opstandingskerk is een ontwerp van architect Van den Broek, één van het beroemde duo van den Broek en Bakema Architecten. Het gebouw werd ingehuldigd in 1957 maar later is de kerk buiten gebruik geraakt. Om sloop te voorkomen, zijn onderzoeken uitgevoerd om een haalbare manier van hergebruik met een andere functie te vinden. Het bouwvolume en het karakter van de gevels dienden bij de verbouwing te worden gerespecteerd.

Het plan bestaat uit de bouw van zes ruime eengezinswoningen, geheel binnen het bouwvolume van het bestaande gebouw. Door het toepassen van speciaal ontwikkelde kozijnen met geïsoleerde stalen profielen is het uiterlijk van de gevel nagenoeg onveranderd gebleven. Tegelijk is de energieprestatie van het gebouw verhoogd. In de noordoost gevel zijn een paar kleine openingen toegevoegd. De vijver aan de voorkant van het gebouw is prachtig hersteld.

Foto's

 

‹ Back to List